Adfunding
Image default
Bedrijven

Vormen van participatie

Er zijn veel verschillende soorten participatie en ieder van deze vormen van participatie heeft zijn eigen kenmerken. Het uitvoeren van burgerparticipatie heeft daardoor veel voordelen. Bovendien, wordt de afstand tussen de burger en beleidsmaker verkleind. Dit wordt gerealiseerd door het actief participeren bij het meedenken over de leefomgeving en de gang van zaken hierin. Dit alles heeft een hogere graad van betrokkenheid bij inwoners als gevolg en daardoor zullen de inwoners meer verantwoordelijkheid voelen voor de gemeente. Al met al draagt dit bij aan een fijner klimaat

 

Participatie in gemeente heeft heel veel voordelen. Op deze manier verklein je  de afstand tussen de beleidsmaker en inwoner. Wat je realiseert door actief participeren in het meedenken over de leefomgeving en de gang van zaken in deze omgeving.  Dit alles zorgt voor een hogere betrokkenheid bij de inwoners waardoor zij zich meer verantwoordelijk voelen voor een gemeente. Dit alles draagt bij aan een fijner leef klimaat

 

Participatie soorten en voorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van participatie. Deze voorbeelden hebben elk hun eigen unieke eigenschappen die zorgt voor onderscheiding van een andere vorm. Wanneer we spreken over participatie hebben we het over iedere vorm van beleid waarin de burger betrokken wordt. Hieronder geven wij enkele voorbeelden

 

  • Sociale participatie: Burgerparticipatie kan een enorme impact hebben op sociaal vlak. Zo kan participatie ervoor zorgen dat ouderen in een bepaalde gemeente een fijne oude dag kunnen hebben. Participatie kan ook in de zorg voor zorgbehoevenden, zorginstellingen, families en de gemeenten uitkomst bieden.
  • Burgerpeilingen: Dit zijn een van de meest succesvolle en meest populaire manieren van burgerparticipatie. Dit heeft onder andere te maken met de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid. Burgerpeilingen zijn allang niet meer gelimiteerd tot een vragenlijst die mensen in de bus krijgen en die zij vervolgens opsturen. Nee, dankzij technologische ontwikkelingen is het nu ook mogelijk om bewoners te bereiken via internet of speciale apps.
  • Debatavonden: Debatten kunnen over van alles en nog wat gaan. Onder andere  de bouw van een nieuw winkelcentrum, de verlaging van maximumsnelheid, de aanleg van een nieuwstadspark of de aanleg van een fietspad vallen hieronder.

Kortom, er zijn heel veel kleine of grote veranderingen waarover met de buurt gedebatteerd kan worden. Via deze debatavonden kunnen burgers hier hun mening over geven. Het is vervolgens de taak  aan de gemeente om hier iets mee te doen. Notities, meningen of stemmingen zorgen voor ingebrachte informatie die van enorme waarde kan zijn.

 

Zo zie je dus dat je veel verschillende vormen van participatie hebt en deze allemaal hun eigen voor- en  nadelen hebben.

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/