Adfunding
Image default
Bedrijven

Vacatures door Professionalpartners!

Heb jij hulp nodig met het solliciteren? Daar zijn wij voor! Bij Professional partners schieten we je te hulp waar nodig. Op onze site vind je veel verschillende vacatures. Zoals een vacature sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in deze wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat vraagt om een heel andere kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners.

Vacature Wmo consulent kan je ook vinden op onze site. Een WMO-consulent is iemand die namens een gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele WMO-voorzieningen. ‘WMO’ staat hierin voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt ernaar gestreefd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vooral voor voorzieningen als huishoudelijke hulp geldt dat er een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de aanvrager, aangevuld met de hulp van familie en vrienden. Pas wanneer iemand het op eigen kracht niet redt en ook niet voldoende heeft aan ‘gebruikelijke hulp’ uit de sociale kring, maakt diegene aanspraak op een maatvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer.

Naast deze twee vacatures, hebben we nog veel meer vacatures waar jij op kan solliciteren. Vind je het lastig om te solliciteren, wellicht vanwege een gebrek aan ervaring. Of vind je het simpel weg hartstikke spannend. Dat kan natuurlijk ook. Geen zorgen, want wij hebben een gouden tip voor jou. In plaats van schriftelijk, of digitaal, een sollicitatie op te sturen, kan je via onze site een video sollicitatie opsturen. Het is heel modern, dan laat je gelijk zien dat je van deze tijd bent. Maat je geeft ook een goed beeld van hoe jij in elkaar steekt. Kijk op onze site voor tips voor het maken van een video sollicitatie.

https://professionalpartners.nl/