Adfunding
2.adfunding.nl-Main-1000x1000px
Particuliere dienstverlening

Voorbeelden van smartengeld

Er is geen snel of gemakkelijk antwoord op de vraag hoeveel smartengeld u kunt ontvangen. Hoeveel smartengeld u kunt krijgen, hangt af van uw individuele omstandigheden. Om het juiste bedrag te berekenen, zal uw letselschade expert uw letsel of ziekte moeten kennen, de ernst ervan en het effect op uw leven. Zij zullen elk aspect van uw ervaring beoordelen om ervoor te zorgen dat u volledig wordt gecompenseerd. Hier leest u voorbeelden van smartengeld.

Het is belangrijk om te weten dat er twee soorten letselschadevergoeding (schadevergoeding) zijn:

 • Algemene schadevergoedingen vergoeden u voor de pijn en het lijden van uw verwondingen en de impact die ze op uw leven hebben gehad.

 • Bijzondere schadevergoedingen vergoeden u voor financiële verliezen die u heeft geleden als direct gevolg van uw ongeval.

Schadeposten

In juridische termen wordt het bedrag van de letselschadevergoeding die u bij een succesvolle schadeclaim zou kunnen krijgen, de ‘schadevergoeding’ genoemd. Niet alleen de pijn, de ernst en het lijden van het letsel zelf (zowel lichamelijk als psychisch) vallen onder de schadevergoeding (of de ‘algemene schadevergoeding’), maar ook de ‘bijzondere schadevergoeding’. Dit zijn eventuele persoonlijke financiële verliezen die u hebt geleden als gevolg van het incident. Uw erkende letselschade expert zal rekening houden met speciale schadevergoedingen zoals:

 • Arbeidsverzuim en gederfde inkomsten

 • Elk verlies aan uw toekomstig inkomen

 • Eventuele gevolgen voor uw vermogen om te werken

 • Psychologische schade

 • Persoonlijke hulp of zorg die u heeft gehad, zelfs als deze vrijwillig werd gegeven (of nog steeds wordt gegeven) door familie en vrienden

 • Alle aanpassingen die u aan uw auto of huis heeft gehad (of nodig zou kunnen hebben)

 • Medische verzorging, behandeling, reis- of verblijfkosten

 • Revalidatieprogramma’s die u zijn voorgeschreven door een medisch deskundige

 • De dagelijkse extra kosten die u hebt gemaakt als gevolg van het ongeval

Nadat uw letselschade advocaat de zaak heeft aanvaard, al het nodige medische bewijsmateriaal heeft verzameld en vervolgens met de tegenpartij (meestal hun verzekeringsmaatschappij) begint te onderhandelen, krijgt u een idee van hoeveel letselschadevergoeding u kunt ontvangen als uw claim succesvol is. 

Voorbeelden smartengeld

 • Hoofdletsel €1,760 – €322,060

 • Aangezichtsletsel €1,360 – €322,060

 • Lichte tinnitus tot totale doofheid 10.040 euro – 87.410 euro

 • Whiplash € 300 – € 6.290 (met herstel in 1-2 jaar)

 • Matig schouderletsel € 6.290 – € 10.180

 • Rugletsel met blijvende klachten € 9.970 – € 22.130

 • Heup- of bekkenletsel €3,150 – €104,370

 • Gebroken onderarm €5,280 – €15,300

 • Polsletsel 2.810 – 47.720 euro

 • Hernia 2.710 – 19.260 euro

 • Enkelletsel 10.960 – 55.560 euro

 • Post-Traumatische Stress Stoornis 3.150 – 80.250 euro

Deze cijfers zijn er om u een idee te geven van het bedrag dat u zou kunnen claimen. Het kan u geen exact bedrag geven omdat dit zal afhangen van de ernst van uw letsel, de tijd die nodig is om te herstellen en de onderhandelingen tussen uw letselschadebureau en de partij die verantwoordelijk is voor uw ongeval.

https://letselschadebureau.nl/

Gerelateerde artikelen

Verschillen bij uitvaartcentra in West-Brabant

Een appartement kopen met begeleiding van een makelaar in Den Haag

Voor verschillende vormen van fysiotherapie kunt u terecht in Roosendaal