Adfunding
Image default
Bedrijven

Het aanvragen van een CE-keurmerk

Producten met het CE-keurmerk

De meeste producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt komen, moeten van een CE-keurmerk voorzien zijn. Daarmee geeft u als fabrikant of importeur aan dat het product voldoet op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid. Het CE-keurmerk zorgt voor een vrije handel tussen de lidstaten, maar zorgen er ook voor dat de producten veilig en goed voor het milieu zijn. De producten kunnen daardoor ook gemakkelijker onderling worden vergeleken met elkaar.

Wat doet het CE-keurmerk?

Het is een merkteken dat u als producent moet aanbrengen op de producten in vastgestelde productgroepen. Als consument weet u zeker dat als u een product aanschaft met het CE-keurmerk het voldoet aan de eisen van de Europese Unie, dus dat het voldoet aan de veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn ook producten die niet in deze groep vallen. Zij mogen dus niet voorzien zijn van het CE-keurmerk. De Europese Unie bepaalt aan welke richtlijnen moet worden voldaan om het CE-keurmerk te mogen dragen. Dat geldt zowel voor de producent van het product als voor de ondernemer die het product importeert. De richtlijnen wordt ook de Nieuwe Aanpak Richtlijnen genoemd. Er komt daardoor geen extra regeldruk te liggen bij de producenten van de artikelen. Zo mogen elektrische instrumenten geen storende elektromagnetische stralingen veroorzaken.

Het CE logo

Wanneer een product uit China het CE-logo heeft, dan is dat geen kwaliteitskeurmerk. Hij lijkt op het Europese CE-keurmerk, maar heeft niets met de Europese kwaliteitseisen te maken. Het geeft alleen aan dat het product uit China afkomstig is. Ook deze producten kunnen een bepaalde kwaliteit bezitten, maar zijn niet getest volgens de Europese regels. Daarom moet u bij het kopen van dit soort producten altijd voorzichtig zijn.

CE-keurmerk verplicht

Voor ongeveer dertig verschillende productgroepen is een richtlijn vastgesteld. Daarbij kunt u denken aan: producten voor de bouw, meet- en weegapparatuur, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, machines, transportmiddelen enzovoort. Er wordt geprobeerd zo ver te komen dat alleen producten die voldoen aan alle richtlijnen verhandeld mogen worden. Dat is goed voor de consument. De aanvraag CE keuring hoeft een producent niet te doen. De aanvraag CE keuring is niet nodig, omdat u als ondernemer zelf de metingen mag uitvoeren of het door een keuringsinstituut laat doen, zoals TNO.

https://www.hmpa.nl/ce-keuring