Adfunding
Image default
Aanbiedingen

PGB aanvragen

PGB aanvragen; PersoonsGebondenBudget aanvragen. Thuis blijven wonen hoeveel zorg er ook nodig is thuis, is mogelijk. Deze thuiszorg kan verpleeghuis vervangend thuis worden verleend. Ter vergoeding van de te maken zorgkosten kan een indicatie voor zorg worden aangevraagd. Afhankelijk van de zorgzwaarte heeft u te maken met verschillende wetgeving.

Indien er 24 uur zorg, continue toezicht, nodig is spreekt met van Langdurige zorg en valt men onder de Wet langdurige zorg, Wlz. 24 uurszorg kan nodig zijn vanwege valgevaar, zorg die nodig is op van te voren niet planbare momenten ( denk aan toiletbezoek ) of een behoefte aan continue sturing en herstel van een normaal leefritme en structuur ( bijvoorbeeld bij dementie )

Om de regie in eigen hand te kunnen houden en zelf te bepalen hoe particuliere thuiszorg wordt verleend, door wie en op welke momenten is er de mogelijkheid om een PersoonsGebonden Budget aan te vragen, een PGB.

Veel clienten die een PGB aanvragen zijn niet op de hoogte van de lange termijn die verbonden is aan de PGB aanvraag. In onderstaande tabel staat een stappenplan PGB aanvragen weergegeven met een toevoeging van de wettelijke behandeltermijn per onderdeel. Per zorgwet zijn er anders geldende regels en voorwaarden. Een professional van het Verpleeg Collectief kan een inschatting doen naar de zorgzwaarte en zodoende advies geven over tot welke zorgwet u zich kunt richten.