Adfunding
Image default
Rechten

Hoe werkt de geheimhoudingsplicht voor advocaten

De geheimhoudingsplicht is een belangrijk, fundamenteel beginsel voor het uitoefenen van het beroep van advocaat. Dat is ook niet zo gek, want het is enorm belangrijk dat een cliënt er onvoorwaardelijk op kan vertrouwen dat wat hij aan zijn advocaat vertelt, tussen hem en de advocaat blijft.

 

In de Gedragsregels voor advocaten is de geheimhoudingsplicht vastgelegd. De geheimhoudingsplicht wordt ook wel het beroepsgeheim genoemd en schending daarvan is strafbaar. Hoe de geheimhoudingsplicht precies werkt, leggen de advocaten van RechtNet je in het artikel hieronder uit. RechtNet Advocaten; uw advocaat in Den Bosch

De geheimhoudingsplicht

Sinds 1 januari 2015 staat de geheimhoudingsplicht in de Advocatenwet. Deze is onderdeel van de kernwaarde vertrouwelijkheid en moet dan ook erg serieus genomen worden. In principe is een advocaat dan ook voor alles waarvan hij vanuit zijn beroep kennis neemt, verplicht tot geheimhouding. Een advocaat moet dus zwijgen over:

 

  • Specificaties en andere bijzonderheden van zaken die door hem worden behandeld

  • De persoon van zijn cliënt

  • Het belang en de intenties van de cliënt

 

Ook als de zaak is afgehandeld moet de advocaat zich aan deze regeling houden en ook de medewerkers en het personeel van de advocaat zijn verplicht om zich te houden aan het beroepsgeheim. Deze mensen blijven altijd verbonden aan de geheimhoudingsplicht, wat dus betekend dat de advocaat zich voor altijd aan deze regel moet houden, ook als de advocaat stopt in de advocatuur, of als hij in dienst gaat bij een ander advocatenkantoor.

Uitzonderingen op de plicht

Er zijn een paar kleine uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht voor advocaten is namelijk niet absoluut. Een advocaat mag de vertrouwelijk verkregen kennis namelijk naar buiten brengen als:

 

  • De advocaat anders zijn taak niet op de juiste manier kan uitvoeren

  • De cliënt er geen bezwaar tegen heeft

  • Het nodig is voor een goede beroepsuitoefening

  • Er met het verzwijgen van informatie levens in gevaar worden gebracht

 

Verder geldt de geheimhoudingsplicht ook niet als een (voormalig) cliënt een procedure tegen de advocaat instelt, aangezien de advocaat zich wel moet kunnen verweren. Hierbij mag de advocaat de belangen van de cliënt niet onnodig schaden.