Adfunding
Image default
Bedrijven

Werken in een bedrijf met veel geheimen

Je hoort er zeker wel eens over bedrijven waar werknemers geen woord over mogen zeggen. Vaak zijn dit medische bedrijven als farmaceutica of grote tech-bedrijven. Bij dit soort bedrijven zullen werknemers vaak verklaringen moeten tekenen waarin staat dat zij niks over het bedrijf of haar producten met buitenstaanders mogen bespreken. Ook toegangscontrole en dagpassen voor buitenstaanders zijn in dit soort bedrijven niets nieuws. Het is een beetje als uit de film, een buitenstaander die een dagpas binnen het bedrijf krijgt waarmee enkel de meest simpele deuren geopend kunnen worden. Speciale afdelingen kunnen niet worden betreden. Dit zijn manieren waardoor grote bedrijven proberen gevoelige informatie te beschermen. Zij kunnen zich immers niet veroorloven dat informatie naar de buitenwereld of nog erger concurrenten wordt gelukt over bepaalde nieuwe uitvindingen of belangrijke bedrijfsgeheimen.  

Alles wordt binnen deze bedrijven gemonitord 

Overal hangen camera’s, deuren registreren wie met welke pas welke afdeling betreedt en tijdregistratie wordt ook toegepast. Deze bedrijven weten alles over hun werknemers. Dit is natuurlijk niet om de privacy van hun werknemers te schenden, maar om bedrijfsspionage tegen te gaan. Wanneer informatie toch lekt is het zo makkelijk na te gaan welke werknemer in welke ruimte was, hoe laat en hoe lang. Zo kunnen werkgevers er snel achter komen welke werknemers informatie heeft gelekt en kan deze werknemer worden ontslagen. Zoals gezegd gebeurt dit natuurlijk niet in alledaagse ondernemingen, maar alleen in zeer belangrijke. Ook overheidsgebouwen maken gebruiken van dit soort systemen. Hier heeft dit natuurlijk ook veel  te maken met veiligheid. Niet iedereen moet natuurlijk zomaar het kantoor van een belangrijke functionaris kunnen binnenwandelen. Dit zou natuurlijk niet erg veilig zijn. 

Toegang van buitenaf reguleren 

Natuurlijk ook heel belangrijk voor veel bedrijven als overheidsinstanties is het kunnen reguleren van de toegang van buitenstaanders. Men wil natuurlijk niet dat zij vrij binnen het bedrijf kunnen gaan ronddwalen en misschien wel terecht komen op afdelingen waar niemand mag zijn. Je kunt hierbij ook denken aan een ziekenhuis, deze zijn heel erg groot en patiënten en bezoekers kunnen hier al snel verdwalen. Toch wil men natuurlijk niet dat bezoekers opeens in de hal buiten de OK’s rondlopen, daarom worden deze afdelingen vaak afgesloten met deuren waar een speciale badge voor nodig is. Wanneer een patiënt of bezoeker dan toch verdwalen zullen zij al snel doorhebben dat zij op een verkeerde afdeling zijn en zullen zij moeten omdraaien. Dit heeft alles te maken met veiligheid en daar kan toegangscontrole een goede hulp bij zijn.  

https://www.get.nl/nl/oplossingen/toegangscontrole/