Adfunding
Image default
Marketing

Ondernemingsplan laten schrijven

Als u een ondernemingsplan zelfstandig wilt schrijven is dat niet zo eenvoudig. Op Internet circuleren er wel voorbeelden maar de opzet voor wat betreft inhoud en impressie laat te wensen over. Hieronder geven wij u 5 redenen waarom het beter is om uw ondernemingsplan door ons kantoor te laten schrijven:

1. Wij geven u richting

Als adviseurs zijnde weten we exact hoe we uw idee kunnen verwoorden in ‘ rapport taal’  en  verder kunnen perfectioneren. Uw concept kan in de basis goed zijn echter er zijn veel zaken die verdere verdieping vereisen. Dit is onze ervaring van meer dan 10 jaar schrijven, we komen vaak dezelfde onvolkomenheden tegen bij starters. Dat kan  de branding zijn of de begrotingen kloppend krijgen. Samen kunnen we van uw ondernemingsplan een kunstwerk maken.

2. Maak handig gebruik van onze expertise

Het zal kennelijk voor u de eerste keer zijn dat u een ondernemingsplan dient te maken. Vanzelfsprekend is het dan niet meteen voor u duidelijk wat er in een dergelijk rapport dient te staan. Gedurende 10 jaar hebben wij onze eigen hoogstaande templates vervaardigd na onze contacten met financiers. Zodoende kunnen we de juiste vragen  stellen om  het plan compleet te maken. Een business plan moet bondig zijn: niet te kort  maar ook weer niet te lang. De bank moet op basis van deze bondigheid de juiste beslissing kunnen maken.

3. Uw idee getoetst

We stellen de juiste vragen om te onderzoeken of u met alles rekening hebt gehouden. U kunt prachtige plannen hebben maar het is ook belangrijk om op de solvabiliteit en rentabiliteit te letten. Naast het feit dat de financier meestal eigen vermogen vereist is ook de zekerheid van aflossing van de lening belangrijk. Vandaar dat we werken met 3 scenario’s: een optimistische, een pessimistische en een realistische. Dit wordt  verwerkt in de exploitatie- en liquiditeitsbegroting en balansen.

4. Meer kans op financiering

Wij weten exact op welke punten van het ondernemingsplan de financier een afwjzing of goedkeuring verstrekt. Als wij uw plan hebben opgeleverd lopen we deze nogmaals na om al deze punten scherper te stellen. Het bedrijfsplan kunnen we binnen 7 dagen aan u verstrekken zodat u snel kunt schakelen naar financiering van uw concept.

5. Tijdwinst

Het ondernemingsplan laten maken door ons geeft u tijdwinst. Onze adviseurs hebben reeds de antwoorden op uw vragen zodat u niet wekenlang zelf deze kennis hoeft op te zoeken op het internet. Laat ons dit werk voor u doen, we kunnen meteen voor u aan het werk.

Belt u ons meteen of stuur ons een mail:

T: 070-2210374

E: info@bedrijfsplan-schrijven.nl

I: www.bedrijfsplan-schrijven.nl

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl