Adfunding
Image default
Industrie

Beton duurzaam maken, welke mogelijkheden zijn er?

Op het moment dat er klimaatdoelen worden gesteld, spreekt het voor zich dat er inspanningen vereist kunnen worden van verschillende sectoren, om deze doelstellingen te behalen. In het bijzonder wordt er op dit vlak vaak gekeken in de richting van de bouwsector. Voor deze sector geldt namelijk dat deze verantwoordelijk is voor het gebruik van ongeveer de helft van alle grondstoffen in ons land. Ongeveer de helft van de gebruikte bouwmaterialen is beton. Het is vooral omwille van deze reden dat experts al geruime tijd het belang benadrukken van de transitie naar duurzaam beton. Beton duurzaam maken blijkt echter in de praktijk niet altijd even eenvoudig te zijn.

Waarom is het zo belangrijk dat beton duurzaam wordt?

Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom beton duurzaam produceren of gebruiken in de praktijk van zeer groot belang kan zijn. Zoals in de inleiding al aangehaald is de bouwsector een enorme gebruiker van grondstoffen. Dat geldt echter niet alleen voor de grondstoffen, maar ook voor het energieverbruik in ons land evenals voor de totale uitstoot van CO2.

De bouwsector zou dan ook 40 procent van ons energieverbruik veroorzaken. Bovendien zou ze ook verantwoordelijk zijn voor een derde van onze volledige CO2-uitstoot. Net omwille van het feit dat de helft van de gebruikte materialen in deze sector beton zijn valt er ontzettend veel winst te behalen bij het verduurzamen van dit materiaal. Op deze manier kunnen we onder meer ook een aanzienlijke jaarlijkse CO2-reductie in het vooruitzicht stellen.

Welk probleem stelt er zich voor beton duurzaam maken?

Beton duurzaam krijgen brengt in de praktijk de nodige uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen zijn onder meer het gevolg van de sterk toegenomen eisen die worden gesteld binnen de bouwsector. Wanneer er een constructie wordt gerealiseerd dient deze dan ook te voldoen aan een niet onaanzienlijk aantal eisen die door de opdrachtgever voorop zijn gesteld. Denk hierbij aan:

  • Een constructie moet veilig zijn;
  • De betaalbaarheid van een constructie;
  • De gerealiseerde constructie moet duurzaam zijn.

Bovenstaande eisen liggen er deels van aan de basis dat er nog niet op grote schaal gebruik kan worden gemaakt van duurzaam beton. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er op de markt verschillende oplossingen aanwezig zijn die een niet onbelangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van beton. Dit geldt onder meer voor de MIMO-aanpak.

Beton duurzamer maken kan leiden tot significante CO2-reductie

Het is bekend dat er op jaarbasis zo’n 22 miljoen ton steenachtig afval vrijkomt als gevolg van sloopwerken. Op het moment dat we dit artikel schrijven zou er daar naar verwachting slechts 2 miljoen ton daadwerkelijk van hergebruikt worden. Dit terwijl we op jaarbasis maar liefst 33 miljoen ton nieuw beton produceren. Voor de MIMO-aanpak geldt dat ze ondersteuning zou kunnen bieden in het afwegen evenals het optimaal inzetten van hergebruik en recycling uit zowel bouw- als sloopafval. Beton duurzaam maken door volledig hergebruik van elementen uit bestaande bouwconstructies te realiseren evenals de inzet van gemalen metselwerkpuin zou naar verwachting kunnen zorgen voor een CO2-reductie op jaarbasis van tussen de 0,75 en 1,25 miljoen ton.