Adfunding
Financieel

Geld lenen

Geld lenen met een BKR registratie

Een lening afsluiten gaat tegenwoordig snel en gemakkelijk – zeker via internet. Wanneer je bijvoorbeeld een persoonlijke lening afsluit wil je graag weten met wat voor partij je in zee gaat. Dit geldt andersom natuurlijk ook voor de kredietverstrekker. Bij elke lening die kredietverschaffer afsluit lopen zij een risico om het geld niet terug te krijgen. Om dit risico te minimaliseren is het Bureau Krediet Registratie opgericht. Kredietverstrekkers kunnen hier altijd informeren wat voor vlees zij met jou als debiteur in de kuip hebben. Mocht je dus bij het BKR geregistreerd staan vanwege negatieve gebeurtenissen omtrent een lening, dan kan dit nadelig zijn voor een andere lening. Je zult dan bijvoorbeeld meer moeten betalen bij een nieuwe lening omdat je nou eenmaal meer risico met je meebrengt. Een BKR registratie betekent echter niet dat je helemaal geen leningen meer af kunt sluiten.

Wat houdt een BKR registratie precies in?

Wanneer je reeds eerder een lening hebt afgelosten, zul je wel bekend zijn met het BKR. Het BKR registreerd leningen en houdt de positieve en negatieve gebeurtenissen omtrent al deze leningen bij. De registratie kan dan in de toekomst als referentie dienen voor het verstrekken van een nieuw krediet. De registratie laat namelijk zien hoe jij als kredietafnemer bent omgegaan met eventuele terugbetalingen en andere voorwaarden waaraan je als gevolg van de lening moest voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een negatieve BKR registratie krijgen doordat je verzuimd om op tijd af te lossen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het afsluiten van latere leningen. Pas hier dus mee op. Zorg ervoor dat je alleen een lening afsluit als je zeker weet dat je aan alle voorwaarden van de afbetaling kunt voldoen. Andersom werkt een positieve BKR registratie alleen maar in je voordeel bij het afsluiten van een lening, en kan dit er zelfs voor zorgen dat je rentepercentage gunstiger uitvalt.