Adfunding
Image default
Financieel

Een Vespa verzekeren, wat zijn de mogelijkheden?

Ongelofelijk veel mensen houden van een Vespa. Het spreekt voor zich dat zo’n Vespa toebehoort tot de groep van de gemotoriseerde voertuigen. Hiermee bedoelen we dat ze onder dezelfde wetgeving valt als bijvoorbeeld een motor en een auto. Voor een Vespa verzekeren kan je in principe een keuze maken tussen drie verschillende soorten verzekeringen. Het is van belang om er rekening mee te houden dat de WA-verzekering de enige is waar een wettelijke verplichting aan verbonden is. Wil jij ook graag een Vespa in het Nederlandse verkeer brengen en zou je graag precies willen weten wat de mogelijkheden nu precies zijn waarover je beschikt? Dan is het zonder meer een aanrader om de informatie die staat opgenomen hier op deze pagina even grondig door te nemen. 

Welke mogelijkheden bestaan er voor een Vespa verzekeren?

We maken voor een Vespa verzekeren een onderscheid tussen drie soorten van uiteenlopende verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Concreet betreft het hier dan de volgende:

 1. De WA-verzekering die louter schade aan derden dekt; 

 2. De WA+ beperkt cascoverzekering;

 3. De WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk; 

De WA-verzekering is zoals altijd ook bij een Vespa verzekeren de voordeligste optie die er bestaat. Voor dit type van verzekering geldt dan ook dat ze enkel en alleen die schade dekt die ontstaat aan het voertuig van derden. Het spreekt voor zich dat deze verzekering uitsluitend tussenkomt op het moment dat er sprake is van door jou veroorzaakte schade. Is de tegenpartij verantwoordelijk voor de schade die jouw Vespa heeft opgelopen? Dan spreekt het voor zich dat zijn of haar WA-verzekering tussenkomst zal moeten verlenen voor het dekken van jouw schade. 

Welke dekkingen biedt de WA+ beperkt cascoverzekering? 

De tweede verzekering waar je voor kan kiezen bij een Vespa verzekeren is de WA+ beperkt cascoverzekering. Voor deze verzekering geldt dat er in principe drie verschillende dekkingen worden aangeboden. In de basis bestaat deze verzekering uiteraard gewoon uit de WA-dekking voor schade die wordt veroorzaakt aan derden. Voor deze dekking geldt echter dat ze in tegenstelling tot bij de daadwerkelijke WA-verzekering wel nog wordt aangevuld met een aantal extra dekkingen, namelijk:

 • Een dekking voor schade veroorzaakt door een brand;

 • Een dekking voor schade aan de Vespa als gevolg van een diefstal; 

Een Vespa verzekeren door middel van een WA+ beperkt cascoverzekering is ongelofelijk populair. Dit vooral omdat heel wat mensen ze beschouwen als de gulden middenweg tussen de eigenlijk veel te beperkte WA-verzekering en de vaak veel te dure allrisk Vespa verzekering. 

Wanneer je Vespa verzekeren met een allrisk verzekering?

De derde en laatste mogelijkheid is natuurlijk ook de meest uitgebreide manier om je Vespa te verzekeren. Kies je voor de WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk? Dan zal je kunnen vaststellen dat werkelijk elke vorm van schade aan je Vespa is verzekerd. Dit betekent concreet dat je in dit geval kan rekenen op de dekkingen zoals hieronder vermeld: 

 • De verplichte WA-dekking voor schade aan derden;

 • Schade als gevolg van een brand; 

 • (Financiële) schade als gevolg van een diefstal; 

 • De schade die door jou zelf aan de Vespa is veroorzaakt; 

De Vespa allrisk is natuurlijk een ongelooflijk interessante verzekering. Je kan je namelijk geen betere bescherming indenken wanneer je de weg opgaat. Je moet er in principe alleen maar bij stil blijven staan dat deze verzekering afsluiten ook altijd gepaard gaat met een vrij stevig prijskaartje. Dit betekent concreet dat de hoogte van de premie moet worden gerechtvaardigd door de waarde van de Vespa evenals door het aantal kilometers die je gaat afleggen met dit leuke voertuig. Is dat niet het geval? Dan is het mogelijks interessanter om te kiezen voor een andere verzekering.

Zijn ook de accessoires van je Vespa meeverzekerd? 

Bij een Vespa verzekeren is het altijd belangrijk om ook rekening te houden met de mogelijke accessoires die je hebt aangekocht en waar je gebruik van maakt. Standaard is het namelijk zo dat deze lang niet altijd zijn verzekerd. Dit is dan ook steeds afhankelijk van de verzekering evenals van de verzekeraar in kwestie. Enkele accessoires waar je op dit vlak aan kan denken zijn met name: 

 • Een windscherm; 

 • Een rugleuning; 

 • Een ART-goedgekeurd slot;

Belangrijk detail hierbij is om er rekening mee te houden dat de accessoires doorgaans slechts voor een beperkt bedrag worden verzekerd. Dit betekent dat je bijvoorbeeld voor alle accessoires samen slechts een vergoeding kan ontvangen van maximaal 250 euro (als voorbeeld). Dit ook wanneer je voor de accessoires allemaal samen een stuk meer hebt betaald. Lees hiervoor grondig de polisvoorwaarden van de verzekering die je hebt afgesloten. Hou er tot slot ook rekening mee dat accessoires die illegaal zijn zoals bijvoorbeeld een radarverklikker nooit zijn verzekerd. 

Is er sprake van een eigen risico bij een Vespa verzekering? 

Voor de Vespaverzekering geldt dat er sprake kan zijn van een eigen risico, maar dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Belangrijk daarbij is om te kijken of de schade bijvoorbeeld valt onder de WA-dekking van de verzekering of niet. Is dat het geval? Dan is het doorgaans zo dat er geen sprake is van een eigen risico. Wanneer de schade valt onder de WA+ beperkt of WA+ volledige cascoverzekering kan dat wel het geval zijn. Bij menig aantal verzekeraars is het dan zo dat er sprake is van een eigen risico welke ongeveer zo’n 250 euro zal bedragen. Er moet eveneens bij stil worden gestaan dat het mogelijk is dat voor extra jonge bestuurders een extra eigen risico van toepassing kan zijn. Het is niet onmogelijk dat dit eigen risico in de praktijk zomaar kan verdubbelen. De 250 euro eigen risico zou dan ook zomaar 500 euro kunnen worden. Wees ook hiervoor zeker en vast aandachtig. 

Hoe je Vespa verzekeren tegen de laagste kosten?

Het spreekt voor zich dat je voor je scooterverzekering niet graag te hoge kosten zal willen betalen. Dat hoeft ook helemaal niet. Om er zeker van te zijn dat je de verzekering voor je Vespa tegen zo laag mogelijke kosten kan afsluiten is het altijd van belang om even goed de verschillende Vespa verzekeringen bij de verschillende verzekeraars op de markt te vergelijken. Je zal kunnen vaststellen dat je er op deze manier al snel niet alleen de voordeligste, maar tevens ook de beste optie tussenuit kan halen. Neem dus zeker en vast even de tijd om een vergelijking uit te voeren. Je zal kunnen vaststellen dat dit zonder meer interessant kan zijn.

 

https://www.diks.nl/scooterverzekering/vespa-verzekeren/