Adfunding
Dienstverlening

Leiderschapstraining en leiderschapsontwikkeling: ziet u resultaten?

“I stuur managers naar leiderschapstraining maar ik zie maar weinig resultaat.” “De training was niet erg effectief omdat het gedrag er niet door aangepast werd.”

Dit zijn klachten die regelmatig worden geuit als het gaat om leiderschapstraining. Nieuwe of toekomstige leiders worden naar verschillende trainingsevenementen gestuurd maar hun managers zijn vaak teleurgesteld in het resultaat. Tegelijkertijd voelen diegenen die op training gestuurd zijn dat het hun niet veel voordeel oplevert omdat ze niet de mogelijkheid krijgen om het geleerde te implementeren. De lessen vervagen snel als een weliswaar interessante maar niet erg bruikbare herinnering. 

De wortel van deze klachten is dat organisaties leiderschapstraining benaderen als een vakje dat afgevinkt dient te worden in plaats van een voortdurend ontwikkelingsprogramma. Senior managers willen er zo min mogelijk tijd en geld aan besteden en dus tellen ze hun protegés bloot aan zo weinig training als mogelijk, voor zo min mogelijk geld, hopende dat het genoeg zal zijn. Vervolgens verwachten ze wel dat die protegés die lessen meenemen naar kantoor maar geen grote veranderingen gaan voorstellen. Dingen werken goed zoals ze nu gaan immers.  

Deze aanpak is verpilling en werkt averechts. Organisaties dienen voorbij de training te denken en leiderschapsontwikkeling te omhelzen. Leiderschap is een vaardigheid die niet in een seminar van een halve dag of 3-daags bootcamp aangeleerd kan worden. Wat nodig is, is een veelomvattend programma dat concepten en technieken aanleert, en leert hoe deze vervolgens toe te passen en te implementeren. Voor dit soort veelomvattende programma’s is een combinatie van training en follow-up nodig. Een leider heeft iemand nodig voor advies en tot wie hij zich kan wenden om over moeilijke problemen te praten. Sommige noemen dit een coach en anderen een mentor, maar de term an sich is niet belangrijk. Waar het om gaat is dat de leider iemand heeft die hem ondersteund en helpt bij het toepassen van de principes zoals geleerd tijdens de training.    

Er is nog een onderdeel dat noodzakelijk is voor effectieve leiderschapsontwikkeling: de juiste atmosfeer en cultuur. Niets is meer ontmoedigend voor een jonge manager dan naar een trainingssessie te gaan waar ze allerlei nieuwe en spannende technieken aanleren, en deze vervolgens niet in de praktijk kunnen toepassen omdat verandering op kantoor tegengehouden wordt. Senior managers zouden iedereen die ze onder hun hoede hebben moeten aanmoedigen om hun training te gebruiken en nieuwe ideeën aan te dragen. Natuurlijk kan een idee niet altijd geïmplementeerd worden. Maar in dat soort gevallen kan een senior manager uitleggen waarom, terwijl het aandragen van nieuwe gedachten en ideeën nog steeds gestimuleerd wordt.   

Leiderschapsontwikkeling is een voortdurend proces en iets waar vroeg mee begonnen zou moeten worden. Junior managers sturen waarschijnlijk mensen aan, dus waarom zou u ze niet op leiderschapstraining sturen? Junior managers zijn tenslotte een dankbaar onderwerp voor een leiderschaps persoonlijke ontwikkelingsprogramma. Deze mensen hebben het potentieel om door te groeien naar senior leiderschapsposities en de training en ontwikkeling die ze nu krijgen betaald zich later dubbel en dwars uit. 

Hoe laat u uw toekomstige leiders binnen de organisatie zich ontwikkelen? Geeft u ze enkel wat training of heeft uw organisatie een leiderschapsontwikkelingsprogramma dat staat als een huis? 

Training leiderschap met IvPP!

 

http://www.ivpp.nl/leiderschap/training