Adfunding
2.adfunding.nl-Main-1000x1000px
Bedrijven

De werkwijze bij management coaching

Onderzoek uitgevoerd door een organisatie adviesbureau

Management coaching houdt in dat een externe management coach de manager of leidinggevende bij een bedrijf persoonlijk begeleidt en ondersteunt. Een organisatie adviesbureau helpt met het maken van een organisatieanalyse en daarmee met de ontwikkeling van het bedrijf. Tijdens de management coaching behandelt de coach enkele vraagstukken waar de manager mee zou kunnen worden geconfronteerd. Het beantwoorden van bepaalde vragen helpt mee aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Organisatieanalyse

Wat zijn die vraagstukken dan? Hier komen een paar voorbeelden:

  • Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten van het bedrijf?
  • Waar kunnen taken en functies beter op elkaar worden afgestemd?
  • Welke processen en procedures in het bedrijf zijn vatbaar voor verbetering?
  • Welke verbeteringen moeten prioriteit hebben?
  • Hoe moet dat worden aangepakt?
  • Wat kunnen verbeteringen opleveren, zowel uitgedrukt in geld als kwaliteit?

Dit zijn lastige vragen, waar leidinggevenden vaak niet direct een antwoord op weten. Een management coach ondersteunt u hierbij en helpt u aan de antwoorden door middel van een organisatieanalyse.

Gericht onderzoek

Voordat een organisatie adviesbureau begint met de management coaching, doet de management coach eerst gericht onderzoek. De coach kijkt naar wat het bedrijf nodig heeft. Dit doet de coach met verscheidene tools, waar een unieke scan er één van is. De scan geeft inzicht in prestaties van verschillende vestigingen, die vervolgens met elkaar worden vergeleken. Zo krijgt de manager een beeld van verbeter potentiëlen die vaak niet opgemerkt en/of benut worden. Andere tools zijn tijdstudies, over de tijdsbesteding van afdelingen, en een analysetool, die doublures en bespaarmogelijkheden signaleert.

De resultaten

Als het organisatie adviesbureau klaar is met het gericht onderzoek, zal de management coach de resultaten presenteren. Vervolgens zal hij aan de hand van management coaching het bedrijf ondersteunen bij het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen.

https://www.corbo.nl/

Gerelateerde artikelen

Houd pottenkijkers buiten en schaf een fraai zonnescherm Nijmegen voor uw woning aan

Public Matters weet wat belangrijk is op het gebied beleidsbeïnvloeding

Zakendoen in Duitsland